Страница 1 или 1

Твој омиљени медиј!!! Знаш ли довољно о њему или га само волиш провери овим упитником.

Q.1
Разлика између класичних и модерних медија је:

Q.2
Допуни реченицу: комбинација текста, слике, звука, видео и интерактивног материјала је

Q.3
Означи да ли је тврдња тачна или погрешна.
тачно погрешно
Дигитално могу очистити од шума.
Веб је шири појам од интернета.
Мултимедију могу наћи само онлајн.

Дигитално могу очистити од шума.

Веб је шири појам од интернета.

Мултимедију могу наћи само онлајн.

Q.4
Одреди врсту игре према наведеним особинама:
симулације стратегије логичке аркадне
потезне или у реалном времену
измене у виртуелном свету
сакупљати што више поена
усмерене на логичке вештине

потезне или у реалном времену

измене у виртуелном свету

сакупљати што више поена

усмерене на логичке вештине

Q.5
Виртуелна стварност почива на:

Q.6
На интернету је угрожена наша приватност.

Q.7
Опасности које прете са интернета су:

Q.8
Прочитај поруку и одреди у шта спада.

dig

Q.9
Такве поруке би требало да:

Q.10
Ова конкретна порука у односу на све сличне представља:

Q.11
Име и презиме


Q.12
Школа, место, разред и одељење

Q.13
Датум решавања: дан, месец, годинаСтраница 1 или 1