Страница 1 или 1

Можда књига није твој омиљени медиј. Ипак, она је и даље у образовању главни извоз знања, а донекле је и основ сваког образовања и медијске културе. Провери своје знање о њој.

Q.1
На слици су ознаке које користимо данас у саобраћају. Оне спадају у:

knj1

Q.2
Please На слици су симболи које и данас користимо у различитим областима живота. Оне спадају у:

knj2

Q.3
Одреди сваком тумачењу појма на који се појам оно односи:
калиграфија илуминатор свитак, рубрика инкунабуле офсет-штампа
најстарије штампане књиге
прелом и дизајн текста путем рачунара
лепо писање
илустратор рукописних књига
облик / форма старих књига

најстарије штампане књиге

прелом и дизајн текста путем рачунара

лепо писање

илустратор рукописних књига

облик / форма старих књига

Q.4
У библиотекама можемо претраживати књиге уз помоћ две врсте каталога. Наведи их.

Q.5
Белетристика је:

Q.6
Монографска публикација је

Q.7
Одреди скраћеницу библиотечким изразима:
CIP УДК
каталогизација у публикацији
универзална децимална класификација
Catalogation in Publication

каталогизација у публикацији

универзална децимална класификација

Catalogation in Publication

Q.8
Електронска књига је:

Q.9
При коришћењу интернет-извора наводимо: *

Q.10
Погледај две дигиталне библиотеке: Антологија српске књижевности ( http://www.ask.rs/ ), Српска дечија дигитална библиотека ( http://scc.digital.bkp.nb.rs/collection/decije ). Одреди особине сваке од њих.
Дечија дигитална библиотека Антологија српске књижевности
могућност преузимања
листање књиге
богато илустроване
на енглеском и на српском језику
поручивање од издавача

могућност преузимања

листање књиге

богато илустроване

на енглеском и на српском језику

поручивање од издавача

Q.11
Означи уз дефиницију појам који дефинише.
речник фус-нота енд-нота индекс библиографија регистар
списак литературе на крају књиге
напомена у тексту на крају стране
попис имена на крају књиге

списак литературе на крају књиге

напомена у тексту на крају стране

попис имена на крају књиге

Q.12
Шта ти поручује насловна страна књиге на слици? *

knj3

Q.13
Одреди свакој дефиницији појам који дефинише.
тираж шунд бестселер кич комерцијално издање
безвредна литература
највише продавана књига
исплативе књиге
број штампаних примерака

безвредна литература

највише продавана књига

исплативе књиге

број штампаних примерака

Q.14
Да ли је књига масовни медиј?

Q.15
Наведи један пример како уџбеник (рецимо, историје) може да индоктринира читаве генерације ученика.

Q.16
Име и презиме


Q.17
Школа и место, разред и одељење

Q.18
Датум решавања: дан, месец, годинаСтраница 1 или 1