Страница 1 или 1

Проверите своју медијску писменост

Пажљиво прочитајте сваки задатак и изаберите само један од понуђених одговора.

Q.1
Посао рецезента у индустрији књиге је:

Q.2
Књига јесте/ није масовни медиј.

Q.3
Сценариста и сценограф су:

Q.4
СМС-порука спада у:

Q.5
Вест није:

Q.6
Избаците уљеза:

Q.7
Овај стрип-каиш најбоље се може искористити у настави:

strip

Q.8
Сапунска опера (Soap Opera) је:

Q.9
Са једног негатива може се израдити:

Q.10
Филмска монтажа је:

Q.11
У директном ТВ преносу слика се емитује:

Q.12
У шта спада порука

poruka

Q.13
ПДФ-верзија претходно штампане књиге је:

Q.14
Према начину изражавања, стрип је најсроднији:

Q.15
Ракурс је:

Q.16
Избаците уљеза са радија:

Q.17
Бестселер је:

Q.18
Форшпан (trailer) је:

Q.19
Публика медија није:

Q.20
Шта од понуђеног представља вредносни суд:

Q.21
Негативна реклама је такође реклама.

Q.22
Естетски обликовано приказивање сексуалности је:

Q.23
Ова фотографија је уметничка зато што су на њој приказани уметнички вајарски предмети.

vajar

Q.24
Видео је:

Q.25
У штампане медије спадају:

Q.26
Које тумачење медијске поруке стрип-квадрата је најприхватљивије (насловна страна ироничне историје)?

uzasi

Q.27
Ако уџбеник садржи само једну теорију о постанку света, тим избором:

Q.28
Име и презиме


Q.29
Други подаци
Q.30
Адреса електронске поште

Страница 1 или 1