Страница 1 или 1

Под заједничким именом "штампа" или "новине" подразумевамо периодичне публикације које излазе у одређеним временским периодима - периодично: дневно, месечно, годишње итд. Зато их све заједно можемо звати и периодика. Неке од њих сигурно и ти пратиш, па провери своје знање о тзв. периодици.

Q.1
Какве све неприлике и ограничења садрже овакви различити начини преношења информација и обавештења, погледај у анимираном филму. Иако је на енглеском језику, засигурно ћеш све разумети. Пажљиво га погледај и закључи како су људи преносили информације пре појаве новина.

Q.2
Одреди синоним сваком појму.
журналистика новина лист периодичне публикације
новине
серијске публикације
вест
новинарство

новине

серијске публикације

вест

новинарство

Q.3
Шта мислиш зашто су у Енглеској новине на улицама почеле да продају девојке?

Q.4
Један од најстаријих часописа у Европи који и данас излази јесте:

Q.5
Закључи зашто су прве српске новине штампане у иностранству.

Q.6
Шта је жута штампа, открићеш сам користећи следећу адресу: http://www.stetoskop.info/Zuta-stampa-3123-s9-content.htm Својим речима изведи дефиницију и опис жуте штампе: како је добила име, како их још зовемо, какви су њени садржаји, о чему пишу, колико се продају…

Q.7
Н.Т. значи:

Q.8
Одреди опису конкретних новина одговарајућу врсту серијске публикације.
часопис ревија билтен магазин
забавни и информативни прилози
научни садржаји
преглед активности, занимљивости
извештаји и прикази рада

забавни и информативни прилози

научни садржаји

преглед активности, занимљивости

извештаји и прикази рада

Q.9
Покушај да претпоставиш по називу и поднаслову новина да ли су у питању стручне или информативне новине.
стручне информативне
Педагошка стварност – часопис
Политика – дневне новине
Спорт – недељне новине о спорту

Педагошка стварност – часопис

Политика – дневне новине

Спорт – недељне новине о спорту

Q.10
Замисли да имате школски лист који излази квартално. Одреди рубрике тих новина са њиховом врстом.
повремене сталне комерцијалне
Литерарни радови ученика
Екскурзије и школе у природи
Наградна игра

Литерарни радови ученика

Екскурзије и школе у природи

Наградна игра

Q.11
Утврди редослед елемената (од 1 до 6) при навођењу часописа или новина.
1 2 3 4 5 6
Назив часописа
Назив чланка, прилога
Аутор
година излажења и број
страна
Место

Назив часописа

Назив чланка, прилога

Аутор

година излажења и број

страна

Место

Q.12
Означи облике новинарског изражавања. *

Q.13
Одреди тачност/ нетачност свакој тврдњи о штампаним и онлајн новинама.
тачно нетачно
Све онлајн новине су бесплатне.
Политикин забавник има онлајн верзију.
Исти су им облици новинарског изражавања
Иста су им средства изражавања.
Исти су им читаоци/ публика.

Све онлајн новине су бесплатне.

Политикин забавник има онлајн верзију.

Исти су им облици новинарског изражавања

Иста су им средства изражавања.

Исти су им читаоци/ публика.

Q.14
На сликама је репродукција чувене слике Мона Лиза Леонарда да Винчија и три новинарске карикатуре које покушавају одгонетнути шта је узрок Монализиног загонетног осмеха. Илсустрације спадају у:

per1

Q.15
Илустрације су:

Q.16
Илустрације спадају у домен:

Q.17
Понуђеним тумачењима зашто се загонтено смеши Мона Лиза одреди одговарајући број илустрације.
илустр. 1 илустр. 2 илустр. 3
Напила се.
Вратила се шопинга.
Чека бебу и хекла јој чарапице

Напила се.

Вратила се шопинга.

Чека бебу и хекла јој чарапице

Q.18
Ове илустрације су манипулација зато што:

Q.19
Име и презиме


Q.20
Школа, место, разред и одељење

Q.21
Датум решавања: дан, месец, годинаСтраница 1 или 1