Страница 1 или 1

Телевизор је постао омиљени члан породице. Иако га има у готово свакој соби, помало инвалидан: није мобилан, не да ти чак ни да устанеш и промениш канал, него то чиниш даљинским управљачем; непрестано брбља, готово да се не гаси, питање је колико размишља. Он све зна, шта се дешава по целом свету. А колико ти знаш о телевизији?

Q.1
Телевизија и телевизор су синоними

Q.2
Главно обележје телевизије је:

Q.3
Основни етички принцип Би-би-си-ја је био:

Q.4
Кошуљица је:

Q.5
Који облик не спада у облике новинарског изражавања на телевизији?

Q.6
ТВ-квиз спада у:

Q.7
Шта од наведеног не спада у програме уживо?

Q.8
Цртани филм:

Q.9
Синхронизација је:

Q.10
Индоктринација путем ТВ-а најефикасније се спроводи:

Q.11
Име и презиме


Q.12
Адреса електронске поште

Страница 1 или 1